Lcturus Junior :: Język angielski - Matura
Harmonogram zajęć

Tryb zwykły Tryb przyspieszony

Kurs LECTURUS JUNIOR przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Kurs LECTURUS JUNIOR przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego z Wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie oraz Nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie. Od 2009 roku związana z programem eTwinning. - mgr Edytą Borowicz-Czuchrytą. Przeznaczony dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdać dobrze egzamin i dostać się na wymarzone studia.

Kurs przeznaczony głównie dla maturzystów, przyszłych studentów nauk ścisłych oraz nauk humanistycznych, którzy wybiorą na egzaminie maturalnym język angielski na poziomie podstawowym. Kurs rozpoczyna się od zagadnień prostszych na poziomie podstawowym. Powtórzenia zagadnień leksykalnych będą zawierały powtórzenie słownictwa na poziomie podstawowym czasami rozszerzonym.

Kurs przewiduje przygotowanie do wszystkich typów zadań egzaminacyjnych związanych z pisaniem wypracowań, rozumieniem tekstów słuchanych, rozumieniem tekstów czytanych oraz zadań gramatycznych jak i powtórzenie niezbędnego słownictwa i najważniejszych zagadnień gramatycznych.

W wielu jednostkach lekcyjnych znajdą się zadania z arkuszy egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z ubiegłych lat i/lub sprawdzone zadania najlepiej utrwalające zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Kurs przewiduje również szczegółowe omówienie i przygotowanie do każdego z zadań egzaminacyjnych na egzaminie ustnym, który jest integralną częścią egzaminu maturalnego. Uczeń musi go zaliczyć, aby matura była zdana.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Trudniejsze kwestie gramatyczne, leksykalne oraz strategie maturalne i schematy prac pisemnych będą omawiane w języku polskim.

Kurs przeznaczony dla:

  1. maturzystów,
  2. uczniów szkół średnich,
  3. przyszłych studentów kierunków językowych i filologicznych.

Forma zajęć:

  1. Wstęp teoretyczny - omówienie zagadnienia gramatycznego, omówienie słownictwa, pokazanie strategii maturalnych, dotyczących różnych typów zdań z zakresu rozumienia tekstów słuchanych i czytanych itp.
  2. Rozwiązanie kilku zadań maturalnych lub powtórzeniowych (zadania z arkuszy maturalnych lub powtórzenie automatyzujące leksykę lub gramatykę).
  3. Powtórzenie i utrwalenie wiedzy z quizem lub pracą domową.

Łącznie 24 spotkania po 60 minut każde.

Edyta Borowicz-Czuchryta

Edyta Borowicz-Czuchryta - Wykładowca w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie oraz Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie. Od 2009 roku związana z programem eTwinning. Zrealizowała już kilkadziesiąt projektów, a większość z nich docenionych zostało Krajową i Europejską Odznaką Jakości. Doświadczony ambasador programu eTwinning. Jest też trenerem warsztatów komputerowych. Zdolności dydaktyczne szkoliła na kursie Teaching English to Young Learners na Uniwersytecie Maryland, stypendium Ambasady Amerykańskiej. W 2017 roku została Nauczycielem Języka Angielskiego BAS 2016 w konkursie organizowanym przez British Alumni Society i OUP. Nagrodą był magiczny czas spędzony w szkole Mayfield w Wielkiej Brytanii na wymianie doświadczeń. W 2018 dołączyła do grona Microsoft Innovative Educator Experts. W 2019 roku wygrała udział w Konferencji #EducationExchangeE2 w Sydney. Jej motto: „Nie byłoby nauczycieli, gdyby nie nasi uczniowie. Oni są moją MOTYWACJĄ!!!” W 2021 roku została nagrodzona GLOBAL TEACHER AWARD Przez Fundację AKS w Indiach. Każdego dnia wstaje i idąc do szkoły zastanawia się co może dzisiaj zrobić, żeby być kimś inspirującym dla swoich uczniów. Wierzy w to, że każda szkoła może być jak teatr, w którym wszystko może się zdarzyć.