Lcturus Junior :: Język angielski - Klasa 8
Harmonogram zajęć

Tryb zwykły Tryb przyspieszony

Kurs LECTURUS JUNIOR przygotowujący do egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego

Kurs LECTURUS JUNIOR przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z Absolwentka University of Surrey w Guildford w Wielkiej Brytanii oraz egzaminatorką maturalną - mgr Joanna Symonowicz-Sokólską. Przeznaczony dla uczniów i uczennic klas 8, którzy chcą zdać dobrze egzamin, a także dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, którzy chcą nadrobić i powtórzyć materiał.

Kurs przeznaczony głównie dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz uczniów klasy ósmej przygotowujących się do zdania egzaminu ósmoklasisty z bardzo dobrym wynikiem. Kurs rozpoczyna się od zagadnień prostszych. W dalszej części kursu realizowane będą zagadnienia trudniejsze, tak aby uczniowie mieli szansę stopniowo rozwijać wszystkie kompetencje kluczowe sprawdzane podczas egzaminu - słuchanie, funkcje językowe, czytanie, środki językowe oraz pisanie. Kurs przewiduje przygotowanie do wszystkich typów zadań egzaminacyjnych związanych z pisaniem wypracowania i krótkich form pisemnych takich jak e-mail, wiadomość, zaproszenie, pocztówka i notatka, wpis na blogu i ogłoszenie. Rozumienia tekstów słuchanych, rozumieniem tekstów czytanych, jak i powtórzenie niezbędnego słownictwa i najważniejszych zagadnień gramatycznych. W każdej jednostce lekcyjnej znajdą się zadania z arkuszy egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z ubiegłych lat i/lub sprawdzone zadania najlepiej utrwalające zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Kurs, będzie prowadzony w języku angielskim. Trudniejsze kwestie gramatyczne, leksykalne oraz strategie egzaminacyjne i schematy prac pisemnych będą omawiane w języku polskim.

Kurs przeznaczony dla:

  • uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej
  • uczniów klasy ósmej
  • uczniów szkół podstawowych, którzy chcą nadrobić i powtórzyć materiał

Forma zajęć:

  1. Wstęp teoretyczny (omówienie zagadnienia gramatycznego, pokazanie struktury wypracowania lub krótkiej formy użytkowej, omówienie słownictwa, pokazanie strategii egzaminacyjnych, dotyczących różnych typów zdań z zakresu rozumienia tekstów słuchanych i czytanych, testów luk, rzeczowej odpowiedzi na pytania itp.).
  2. Rozwiązanie kilku zadań egzaminacyjnych lub powtórzeniowych (zadania z arkuszy egzaminacyjnych lub powtórzeniowe automatyzujące leksykę i/lub gramatykę).
  3. Powtórzenie i utrwalenie wiedzy z quizem lub pracą domową.

Łącznie 25 spotkań.

Joanna Symonowicz Sokólska

Absolwentka University of Surrey w Guildford w Wielkiej Brytanii oraz egzaminator maturalny Języka Angielskiego. Zdobyła tytuł magistra z turystyki i zarządzania. Posiada również dyplom ukończenia studiów podyplomowych z tłumaczeń ekonomiczno-prawnych z języka angielskiego. Przygodę z nauczaniem języka angielskiego rozpoczęła 10 lat temu, pracując w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, jako lektor języka angielskiego. Po zdobyciu kwalifikacji pedagogicznych rozpoczęła nauczanie w szkole ponadpodstawowej. Od 2017 roku pracuje jako nauczyciel języka angielskiego oraz wykładowca języka angielskiego zawodowego w szkole medycznej jak i policealnej. Prowadzi zajęcia przygotowawcze zarówno do egzaminów ósmoklasisty jak i maturalnych. Uczestniczka projektu edukacji cyfrowej Lekcji: Enter. Na swoich lekcjach wykorzystuje innowacyjne narzędzia cyfrowe, technologię informacyjno-komunikacyjną i aktywizujące metody nauczania. Obecnie przygotowuje się na szkolenie z egzaminatora maturalnego. W wolnym czasie uwielbia czytać książki i słuchać muzyki z płyt winylowych. Jej pasja to podróże. Miłośniczka nart zimą i słońca latem. Prywatnie mama dwójki chłopców, w których zaszczepia miłość do języka angielskiego.