• Lecturus Junior

  Platforma e-learningowa stworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zdalnym nauczaniu.

  Lecturus Junior projekt w ramach Lecturus Sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.

  Korzystamy z autorskich i innowacyjnych metod nauczania, umożliwiających skuteczne przygotowanie dzieci i młodzież do najważniejszych egzaminów w początkowym etapie edukacji: egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

  Lecturus

  Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

  Łączy doświadczenie najlepszej kadry, nowoczesne narzędzia nauki i komunikacji on-line, dostępne na wszystkich urządzeniach mobilnych. Lecturus jest twórcą i skutecznie wdraża od 2020 roku platformy nauczania on-line. Dowiedz się więcej na www.lecturus.pl

  Fundacja Miasto

  Kompetencje dla rozwoju

  Fundacja Miasto to podmiot powołany przez Związek Miast Polskich, po to, by wspierać miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego. W obliczu wielu wyzwań stojących przed samorządami, m.in. z zakresu edukacji, oferuje pomoc zespołu doradców, który zyskał ogromne doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, m.in. realizując szereg projektów w ramach działalności ZMP.  Fundacja Miasto współpracując z wieloma partnerami, zajmuje się przygotowywaniem dokumentów strategicznych, podejmowaniem różnych inicjatyw badawczych, organizacją szkoleń i kursów. Dowiedz się więcej na Fundacja Miasto

  Współpraca Fundacja Miasto i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

  Fundacja Miasto i Lecturus sp. z o.o. Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego oferują samorządom współpracę na preferencyjnych warunkach w zakresie ułatwienia młodzieży dostępu do kursów przygotowujących uczniów do najważniejszych egzaminów – ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Dowiedz się więcej na https://fundacjamiasto.pl/edukacja.html

  Lcturus Junior :: Matematyka - Klasa 8
  Lcturus Junior :: Język polski - Klasa 8
  Lcturus Junior :: Język angielski - Klasa 8
  Lcturus Junior :: Matematyka - Matura
  Lcturus Junior :: Język polski - Matura
  Lcturus Junior :: Język angielski - Matura